Projekt

www.langard.cz > Projekt

Projekt

Hlavným predpokladom dobre zvládnutej realizácie je kvalitne zhotovený projekt a to vo všetých svojich častiach. Zámer investora čo najlepšie prevedený do projektu umožňuje už v samom začiatku správne stanoviť priority a postupy. To umožní vytvoriť objektívny rozpočet a rozsah realizácie.

Realizáciu samotnej dodávky je potom  dôležité spojiť so zavádzaním akýchkoľvek zmien a doplnením do projektovej dokumentácie a to vo výkresovej časti ako aj do ďalších projekčných podkladov. Dôležité je aj finálne prevedenie projektovej dokumentácie skutočného prevedenia. Je to základ pre kvalitnú údržbu a prípadné dodatočné zmeny.

To platí všeobecne pre akúkoľvek činnosť, u stavieb to však platí dvojnásobne. Ponúkame Vám kvalitné projekčné vedenie aj spracovanie všetkých podkladov. Projekt pre stavebné povolenie, sprievodnú dokumentáciu, projektový dozor a projekt skutočnej realizácie.

Kompletné riešenie bez starostí.

Date

18. 11. 2019

Category

Chytré domy, Komerčné riešenia