Projekt

www.langard.cz > Projekt

Projekt

Hlavním předpokladem dobře zvládnuté realizace je kvalitně provedený projekt, a to ve všech svých částech. Záměr investora co nejlépe převedený do projektu umožňuje již ve svém počátku správně stanovit priority a postupy. To umožní vytvořit objektivní rozpočet a rozsah realizace.

 

Provádění samotné dodávky je pak důležité spojit se zaváděním veškěrých změn a doplnění do projektové dokumentace, a to jak výkresové části, tak i dalších projekčních podkladů. Důležité je i finální provedení projektové dokumentace skutečného provedení. Je to základ ke kvalitní údržbě a možným pozdějším změnám.

 

To platí obecně o jakékoliv činnosti, u staveb to však platí dvojnásob. Nabízíme Vám kvalitní projekční vedení i zpracování veškerých podkladů. Projekt pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci, projektový dozor a projekt skutečného provedení.

 

Kompletní řešení bez starostí.

Date

25. 1. 2019

Category

Chytré domy, Komerční řešení