Digital signage

www.langard.cz > Digital signage

Digital signage

Digital signage je systém tvorby, distribuce a správy digitálního multimediálního AV obsahu na zobrazovacích zařízeních, a to na dálku bez omezení vzdálenosti.

Typickým příkladem využití jsou informační obrazovky v obchodních sítích, čerpacích stanicích, bankovních pobočkách, ale i v rámci budov (informační systém), či firem (prezentace společnosti, HR nástěnka a mnoho dalších. Častým využitím jsou i expozice, eventy a pod.

Moderní řešení nabízí nejen pouhé zobrazení různých formátů AV obsahu, webových stránek, video streamu či kombinací zdrojů, ale i interaktivní funkce, anotace, a další funkce.

Date

25. 1. 2019

Category

Komerční řešení