www.langard.cz » Projektové služby

Projektové služby

 


Hlavním předpokladem dobře zvládnuté realizace je kvalitně provedený projekt, a to ve všech svých částech. Záměr investora co nejlépe převedený do projektu umožňuje již ve svém počátku správně stanovit priority a postupy. Umožní vytvořit objektivní rozpočet a rozsah realizace.
 
Provádění samotné dodávky je pak důležité spojit se zaváděním veškěrých změn a doplnění do projektové dokumentace, a to jak výkresové části, tak i dalších projekčních podkladů. Důležité je i finální provedení projektové dokumentace skutečného provedení. Je to základ ke kvalitní údržbě a možným pozdějším změnám.
 
To platí obecně o jakékoliv činnosti, u staveb to však platí dvojnásob. Nabízíme Vám kvalitní projekční vedení i zpracování veškerých podkladů. Projekt pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci, projektový dozor a projekt skutečného provedení.
 
Kompletní řešení bez starostí.